Fusa sokn
Utval

 

Utvala

 

Fusa kyrkjeutval (KU)

Ole Stuen, leiar

Margunn Å. Sæther

Roald Samnøy

Egil Samnøy

Ingrid Mosaker

 

Strandvik kyrkjeutval (KU)

Hanne Bratland Aakre, leiar

Berit Vassenden Dalland

Svanhild Austefjord

Inger-Lise Prestegard

 

Hålandsdal kyrkjeutval (KU)

Norunn Rød Markhus, leiar

Borgny Berge

Turid S. Grimstvedt

Laila Gjøn

 

Sævareid kyrkjeutval (KU)

Hartvig Haugen, leiar

Randi Irene Hovden

Anne-Grete Reinsvollsveen

 

Sundvor kyrkjeutval (KU)

Sigbjørn Sundfjord, leiar

Bente Sundfjord

Toralv Huse

Toril Hjartåker Hauge

 

Eikelandsosen kyrkjeutval (KU)

Jon Petter Lundervik, kontaktperson

Hans Inge Berge

Randi Karin Øvreås

Maria Lister Midtrød

 

Trusopplæringsutval (TOU) - 0-12 år

Randi Helen Lyhammer Sævareid

Olaug Mjelde

Elianne Stensland

Karianne Nordtveit Berge

Petra Dahlström

 

Ungdomsutval - 13-18 år

Jan Ole Høiby Hansen

Britt Mari Gjerde

Ottar Midtrød

Sigbjørn Sundfjord

Endre Tveit

 

Diakoniutval

Bjarte Samnøy, leiar

Anne-Kristin T. Leitet

Randi Hauge

Einar Ekerhovd

 

Eigedomsutval

Roald Samnøy

John-Petter Lundervik

Magnar N. Berge

Harald Geir Sæther, sekretær

 

Kyrkjekunstutval

Fride Bjørndal

Liv Grytøyr Veland

Toralv Huse

Einar Ekerhovd

 

Misjonsutval

Jostein Gangstø

Åshild Holmefjord

Engel Magne Berge

Hans S. Vindenes

ein frå staben

 

Jury Fusakalendaren

Vidar Øvredal

Fredrik Thorsen

Morten Holmefjord

 

Administrasjonsutval

Roald Samnøy, leiar

Randi Hauge

 

Forhandlingsutval

Roald Samnøy, leiar

Randi Hauge

 

Kyrkjeblad

ansvarleg redaktør:

Roald Samnøy, leiar Fusa sokneråd

redaksjonsnemnd:

Harald Geir Sæther, kyrkjeverje

Ole Bjørn Eikeland

 

 

sist oppdatert: 19.10.2017