Fusa sokn
Barnehage/skule kyrkjesamarbeid i Fusa

Barnehage/skule «» kyrkjesamarbeid i Fusa

 

 

Kyrkja ynskjer å vera ein ressurs og tilbyr hjelp til undervisning i samband med høgtider bl.a. På kyrkjekontoret fins det materiell til utlån for dei som arbeidar i skule og barnehage.

Det fins også bøker til utlån ved sorg og krise. Soknepresten er med i kommunen sitt kriseteam og vil vera til støtte i slike situasjonar.

 

 

3-6 åringane i barnehagen

Julevandring og påskevandring.

Me opplever bodskapen ved å vera ein del av forteljinga. Kostymer, bilete, song og musikk.

Annakvar jul og annakvar påske.

 

Adventsbesøk

Besøk av kyrkjelydspedagog i barnehagen.

Eventuelt to grupper.

Forteljing, drama, song med utgangspunkt i juleforteljinga.

Annakvart år, motsatt av julevandring

 

Besøk av kyrkjelydspedagog i skulen.

Trinnvis eller alle samla.

Forteljing, drama, song med utgangspunkt i juleforteljinga.

Annakvart år.

 

Julegudsteneste

I den lokale kyrkja.

Tilbod til alle skulane kvar desember.

 

1.-2. trinn

Pinsevandring.

Forteljing, dåp, symboljakt, orgelet, tur i tårnet, kyrkja sin fødselsdag, song og musikk.

Vert vurdert flytta til seinare årstrinn.

Annakvart år i den lokale kyrkja.

 

3.-4. trinn

«Sjekk kyrkja!»

Guiding i kyrkjerommet, kyrkjehistorie, orgelet, tur i tårnet, song og musikk.

Annakvart år i den lokale kyrkja.

 

5. trinn

«Vandring gjennom Bibelen.»

Undervisningsopplegg på skulen, den raude tråden i det Gamle og Nye Testamentet. 2 til 4 skuletimar.

Tilbod gjeve vår og haust.