Fusa sokn
Preikearkiv 2010

Preikearkiv 2012

 

8. januar

Strandvik og Sundvor kyrkje

Kristi openberringsdag (II)

Å få ha barnekår hos Gud

Lukas 2,40-52

Roar P. Strømme

22. januar

Strandvik kyrkje

3. sundag i openberringstida (II)

Livsens kjelde

Johannes 4,4-26

Roar P. Strømme

4. mars

Fusa kyrkje

2. sundag i fastetida (II)

Eit nådens fellesskap

Lukas 7,36-50

Roar P. Strømme

11. mars

Sundvor kyrkje

3. sundag i fastetida (II)

Truskampen

Markus 9,17-29

Roar P. Strømme

18. mars

Eikelandsosen bedehus

4. sundag i fastetida (II)

Sjå på Jesus

Johannes 3,11-16

Roar P. Strømme

1. april

Sundvor kyrkje

Palmesundag (F)

Når Jesus ordnar opp

Matteus 21,1-17

Roar P. Strømme

5. april

Fusa kyrkje

Skjærtorsdag (II)

Evangeliet er servert

Lukas 22,14-23

Roar P. Strømme

15. april

Sundvor kyrkje

2. sundag i påsketida (II)

Den oppstadne har bruk for den ubrukelege

Johannes 21,15-19

Roar P. Strømme

6. mai

Sundvor kyrkje

5. sundag i påskteida (II)

Det store i det vesle

Lukas 13,18-21

Roar P. Strømme

13. mai

Hålandsdal kyrkje

6. sundag i påsketida (II)

Be, så skal de få

Matteus 7,7, 6

Roar P. Strømme

27. mai

Fusa kyrkje

1. Pinsedag (II)

Andens makt

Johannes 14,15-21

Roar P. Strømme

10. juni

Fusa kyrkje og Sævareid kapell

2. sundag i treeiningstida (II)

Gud sprengjer grenser

Johannes 3,26-30

Roar P. Strømme

17. juni

Strandvik og Hålandsdal kyrkje

3. sundag i treeiningstida (II)

Fylg meg

Johannes 1,35-51

Roar P. Strømme

2. september

Fusa kyrkje

Vingardssundagen (II)

(visitasgudstenesta)

Lukas 17,7-10

Halvor Nordhaug