Fusa sokn
Preikearkiv 2010

Preikearkiv 2011

 

9. januar

Fusa kyrkje

1. sundag etter Kristi openberringsdag (I)

I kjærleikens hus

Matteus 3,13-17

Roar P. Strømme

23. januar

Strandvik kyrkje

3. sundag etter Kristi openberringsdag (I)

Jesus sprengjer grenser

Johannes 4,46-54

Roar P. Strømme

30. januar

Fusa kyrkje

4. sundag etter Kristi openberringsdag (I)

I same båt

Matteus 8,23-27

Roar P. Strømme

6. februar

Sundvor kyrkje

5. sundag etter Kristi openberringsdag (I)

"Kveite" og "ugras" i kyrkjelyden

Matteus 13,24-30

Roar P. Strømme

20. februar

Hålandsdal kyrkje

Såmannssundagen (I)

Berre ord?

Lukas 8, 4-15

Roar P. Strømme

27. februar

Fusa kyrkje

Kristi forklåringsdag (I)

Misjonsgudsteneste

Matteus 17,1-9

Roar P. Strømme

6. mars

Hålandsdal kyrkje

Sundag før faste (I)

Elska med kropp og sjel

Lukas 18,31-43

Roar P. Strømme

27. mars

Fusa kyrkje

Maria Bodskapsdag (I)

Guds-teiknet

Lukas 1,26-38

Roar P. Strømme

23. april

Hålandsdal kyrkje

Påskenatt

 

diverse tekstar

Roar P. Strømme

24. april

Fusa kyrkje

1. Påskedag (I)

Det utenkjelege har skjedd

Matteus 28,1-8

Roar P. Strømme

25. april

Bygdastølen

2. Påskedag (I)

Medvandraren

Lukas 24,13-35

Roar P. Strømme

8. mai

Hålandsdal kyrkje

2. sundag etter påske (I)

Den gode gjetaren

Johannes 10,11-16

Roar P. Strømme

15. mai

Sundvor kyrkje

3. sundag etter påske (II)

Jesus er vegen!

Johannes 14,1-7

Roar P. Strømme

17. mai

Hålandsdal kyrkje

Grunnlovsdagen (I)

Ei kyrkje som snur samfunnet opp ned

Lukas 1,50-53

Roar P. Strømme

29. mai

Eikelandsosen bedehus

5. sundag etter påske (I)

Be, så skal de få

Johannes 16,23b-24

Roar P. Strømme

2. juni

Fusafjellet

Helgetorsdag (I)

Herre over himmel og jord

Lukas 24,46-53

Roar P. Strømme

5. juni

Pilegrimsvandring Hålandsdal

5. sundag etter pinse (II) / Skaparverkets dag

Gjev oss i dag vårt daglege brød

Matteus 6,11

Roar P. Strømme

12. juni

Fusa kyrkje

1. Pinsedag (epistellesing I)

Andens makt

Apostelgjerningane 2,1-11

Roar P. Strømme

7. august

Hålandsdal kyrkje

8. sundag etter pinse (I)

Mat for kropp og sjel

Markus 8,1-9

Roar P. Strømme

14. august

Sundvor kyrkje

9. sundag etter pinse (I)

Falske profetar - her hos oss?

Matteus 7,15-20

Roar P. Strømme

21. august

Fusa kyrkje

10. sundag etter pinse (I)

Levande håp

Matteus 25,14-30

Roar P. Strømme

28. august

Strandvik og Hålandsdal kyrkje

11. sundag etter pinse (I)

Pengane eller livet

Lukas 19,41-48

Roar P. Strømme

11. september

Holmefjord bygdaheim

13. sundag etter pinse (GT I)

Gud kallar på deg

1. Samuel 3,1-10

Roar P. Strømme

18. september

Sævareid kapell

14. sundag etter pinse (I)

Størst er kjærleiken

Lukas 10,25-37

Roar P. Strømme

25. september

Sundvor kyrkje

15. sundag etter pinse (I)

Takk for alle dine under

Lukas 17,11-19

Roar P. Strømme

2. oktober

Strandvik kyrkje

16. sundag etter pinse (GT I)

Gud syter for oss

1. Kongebok 17,8-16

Roar P. Strømme

9. oktober

Fusa kyrkje og Sævareid kapell

17. sundag etter pinse (I)

Oppstode-kraft

Johannes 11,17-27 og 37-44

Roar P. Strømme

23. oktober

Hålandsdal kyrkje

19. sundag etter pinse (GT I)

Løner det seg å tru på Gud?

Salme 73,23-28

Roar P. Strømme

6. november

Strandvik kyrkje

Helgemessesundag (I)

Sæle er dei

Matteus 5,1-12

Roar P. Strømme

13. november

Hålandsdal kyrkje

22. sundag etter pinse (I)

Ingen har sett Gud. Men Jesus, som er Gud, har gjort han kjend

Johannes 12,44-50

Roar P. Strømme

23. november

Norheimsund kyrkje

1. sundag i adventstida (II)

Det vanlege i det uvanlege

Lukas 4,16-22

Roar P. Strømme

12. desember

Sundvor kyrkje

3. sundag i adventstida (II)

 

Johannes 5,31-36

Roar P. Strømme

24. desember

Sundvor og Hålandsdal kyrkje

Julaftan

Ingen har sett Gud, men .....

Lukas 2,1-20

Roar P. Strømme

25. desember

Sævareid kapell

1. juledag (II)

Potensialet i menneske og potensialet i Gud

Johannes 1,1-14

Roar P. Strømme