Fusa sokn
Preikearkiv 2010

Preikearkiv 2010

 

3. januar

Fusa kyrkje

Kristi openberringsdag (T-tekst)

Guds son - og vår bror!

Lukas 2,41-52

Roar P. Strømme

17. januar

Sævareid kapell og Hålandsdal kyrkje

2. sundag etter Kristi openberringsdag (II)

Kjærleikskjelda

Johannes 4,5-26

Roar P. Strømme

31. januar

Hålandsdal kyrkje

Såmannssundagen (II)

Guds rike: smått men stort!

Markus 4,26-32

Roar P. Strømme

7. februar

Fusa kyrkje

Kristi forklåringsdag (II)

Lyft dykkar hjarto!

Johannes 17,1-8

Roar P. Strømme

21. februar

Strandvik og Hålandsdal kyrkje

1. sundag i faste (T-tekst)

Kvar er du, Gud?

Job 2,1-10

Roar P. Strømme

28. februar

Fusa kyrkje

2. sundag i faste (II)

Nåde

Lukas 7,36-50

Roar P. Strømme

14. mars

Hålandsdal kyrkje

4. sundag i faste (II)

Brødet frå himmelen

Johannes 6,24-36

Roar P. Strømme

21. mars

Fusa kyrkje

Maria Bodskapsdag (T-tekst)

Kva har Gud på gang?

Salme 113

Roar P. Strømme

1. april

Strandvik kyrkje

Skjærtorsdag (II)

Elska, ... til det siste

Johannes 13,1-15

Roar P. Strømme

11. april

Strandvik kyrkje

1. sundag etter påske (II)

Oppstått er Jesus. Hurra, hurra!

Johannes 21,1-14

Roar P. Strømme

25. april

Eikelandsosen bedehus

3. sundag etter påske (II)

Jesus er vegen

Johannes 14,1-11

Roar P. Strømme

2. mai

Sundvor kyrkje

4. sundag etter påske (II)

Ikkje tenarar, men vener

Johannes 15,10-17

Roar P. Strømme

9. mai

Hålandsdal kyrkje

5. sundag etter påske (II)

Lat oss be

Matteus 6,6-13

Roar P. Strømme

13. mai

Fusafjellet

Helgetorsdag (II)

Gullalderen er no!

Apostelgjerningane 1,1-11

Roar P. Strømme

17. mai

Fusa kyrkje

Grunnlovsdagen (I)

Løft dei låge opp, og riv dei høge ned!

Lukas 1,50-53

Roar P. Strømme

23. mai

Sundvor kyrkje

1. Pinsedag (II)

Han som kjem

Johannes 14,14-21

Roar P. Strømme

30. mai

Holmefjord bygdaheim

Treeiningssundag (II)

Eit gledeleg oppdrag

Matteus 28,16-20

Roar P. Strømme

6. juni

Strandvik og Hålandsdal kyrkje

2. sundag etter pinse (II)

Gud eller Mammon?

Lukas 12,13-21

Roar P. Strømme

20. juni

Holdhus kyrkje

4. sundag etter pinse (II)

Velkomen heim!

Lukas 15,11-32

Roar P. Strømme

27. juni

Strandvik kyrkje

5. sundag etter pinse (II)

Døm ikkje!

Johannes 8,2-11

Roar P. Strømme

4. juli

Fusa kyrkje

Aposteldagen (II)

Privat-tru eller kyrkje-tru?

Matteus 16,13-20

Roar P. Strømme

15. august

Fusa kyrkje

12. sundag etter pinse (II)

Det sanne og det sunne

Salme 32,1-5

Roar P. Strømme

22. august

Hålandsdal kyrkje

13. sundag etter pinse (II)

Det hjartet er fullt av, talar munnen om

Matteus 12,33-37

Roar P. Strømme

29. august

Postvegen, pilegrimsvandring

diverse tekstar

Jesus er vegen

diverse tekstar

Roar P. Strømme

5. september

Sundvor kyrkje

15. sundag etter pinse (II)

Jesus ser kva vi treng

Johannes 5,1-15

Roar P. Strømme

12. september

Holmefjord bygdaheim

16. sundag etter pinse (II)

Når Jesus kjem på besøk

Lukas 10,38-42

Roar P. Strømme

24. oktober

Holmefjord, Nore Fusa skule

22. sundag etter pinse (II)

Gud - både høgt og lågt

Matteus 11,25-30

Roar P. Strømme

7. november

Hålandsdal kyrkje

Helgemessesundag (II)

Lys og salt i verda

Matteus 5,13-16

Roar P. Strømme

28. november

Eikelandsosen bedehus

1. sundag i advent (I)

Ein annleis konge

Matteus 21,1-9

Roar P. Strømme

24. desember

Hålandsdal kyrkje og Sævareid kapell

Julaftan (I)

Himmel på jord

Lukas 2,1-14

Roar P. Strømme

25. desember

Fusa kyrkje

1. juledag (I)

Det store vendepunktet

Johannes 1,1-14

Roar P. Strømme

31. desember

Fusa kyrkje

Nyårsaftan (I)

Framtid og håp

Lukas 13,6-9

Roar P. Strømme