Fusa sokn
Årsmelding Fusa sokneråd

 

Årsmelding Fusa sokneråd

 

2010, vedteken 8. juni 2011

2016, framlegg

 

2011, vedteken 29. mai 2012

2017, framlegg

 

2012, vedteken 6. juni 2013

2018, framlegg

 

2013, vedteken 5. juni 2014

 

 

2014, framlegg

 

 

2015, framlegg