Fusa sokn
utskrift

utskrift  

Så vert dei verande desse tre: tru, von og kjærleik.

Og størst av dei er kjærleiken.

 

 

Trusopplæring i Fusa

 

Heile familien

Gudstenester / Familie-mix.

 

0 år

Dåp. Utdeling av «Dåpsperm for Fusa».

 

0-2 år

«Musikk fra livets begynnelse» (MFLB). Song, musikk, rim, regler, dans og sosial møteplass for barn og foreldre. To kurs i året, vår og haust. Samarbeid med Fusa Kulturskule.

 

Foreldrefest

Diplomfest for dei som har vore med på MFLB. Invitasjon til alle dåpsfamiliar siste året. Våren.

 

1 og 2-års dåpsdag

Helsing i posten: kveldsbønplakat, spisebrikke med bordbøn.

 

3 år

Invitasjon til Familie-mix på 1. søndag i advent. Utdeling av julekalenderbok.

 

4 år

Stor fellessamling i september med samlingsstund, aktivitetar m.m.

Utdeling av «Barnebibelen for dei små» under familiegudsteneste i den lokale kyrkja.

Invitasjon til å vere med på den lokale søndagsskulen/barnekoret (barnegospelsøndagsskulen i Strandvik, søndagsskulen i Eikelandsosen og Nore Fusa, Fusa Barnegospel, Songbuketten i Søre Fusa).

 

6 år

Dåpsskule. Bibelforteljingar, song, leik, gudstenesteførebuing fram mot påskefest.

Krinsvis innrullering, Strandvik/Fusabygda, Nore Fusa.

 

8 år

Tårnagenthelg. Laurdagssamling med tur til kyrkjene i Fusa og Hålandsdal, bibelhistorie, sang, leik og mat.

Familie-mix på søndag.

 

11 år

Utdeling av Bibelbok i den lokale kyrkja i januar/februar.

 

11 +

Ungdomsklubben «Confusing» på Foer bedehus, onsdagskveldar.

 

13-16 år

Ungdomsklubb i Eikelandsosen bedehus ca. annakvar fredagskveld.

 

15 år

Konfirmasjon: leir, undervisning, tenesteoppgåver, kalenderaksjon, fasteaksjon.

 

15 +

KRIK Fusa: idrett i gymsalen på Fusa VGS annakvar fredagskveld.

 

13-20 år

U-treff: ungdomsmøte.

 

Vurderte nye tiltak

Bibelvandringar, NT og GT.

Misjonsdag.

 

Be gjerne for arbeidet, for alle borna og ungdommane, for frivillige medarbeidarar og alle ansatte.

Dersom du ynskjer å gje ei gåve til trusopplæringsarbeidet er kontonummeret: 3420 07 09170.

 

  utskrift